Skytten - 22/11 til 20/12 - ildtegn

 

Måske er virkelig idealisme at få idealerne til at fungere sammen med vores fundamentale natur! Skytten er tegnet for etik, jura, religion og idealer. Den er den fødte optimist, og den forsøger hele tiden at udvide sine muligheder og sin horisont. Ildtegnet Skytten vil opleve noget - ud at rejse ... lære nyt. Den er født med bevidstheden om at livet har et formål: i metaforisk forstand er det egentlig ikke målet der tiltrækker den mest, men snarere rejsen hen mod målet. For Skytten er græsset altid grønnere på den anden side af åen - og så er det jo godt at de fleste åer har ret lav vandstand!

Kunne du forestille dig en verden, hvor vi har nået hvad vi ønsker. Hvor alting går i stå, for der er ikke mere at stræbe efter? Nej vel - sådan en verden kunne Skytten heller ikke forstille sig. For den er selve livet at uddanne sig, rejse og opdage endnu mere.

Planeten er Jupiter, tegnet for lov og orden. Skytten symboliseres med både sigøjneren og filosoffen; og hvad har de to så til fælles? Ønsket om nye erfaringer! Skytten lever livet som om det er et eventyr, og den ønsker frihed til både at tænke og at handle. For den er en rejse til indien mere end underholdning, det er en chance for at møde nye måder at forstå livet på. Skytten viser os at livsforståelse og moral kan være underholdning i verdensklassen.

Planeten for idealerne - både jura, filosofi og religion. Jupiter! Den udvider vores horisont! Jupiter kaldes også den store lykkeplanet. Jupiter står for uddannelser, rejser og optimisme.

Den hører hjemme i tegnet Skytten, og er desuden vicepræsident i Fiskene.

© Alis Christiansen