Fiskene - 19/2 til 19/3 - vandtegn

 

Tegnet for intuition! Hvad er bevidsthed? En definition kunne være at den i alle tilfælde skal være til stede for at forklare sig selv?! Vi opfatter verden med vores bevidsthed - men for Fiskene er det ikke bevidsthedens indhold, der er mest interessant, men derimod bevidstheden selv. For hvad kan det ikke bruges til?? hvis man ved hvordan den arbejder! Den er det stof, drømme er lavet af.

En fisk i verdenshavet kan teoretisk svømme hele jorden rundt og fra den ene pol til den anden ... det er muligt at der er nogle fysiske begrænsninger såsom vandets temperatur, og andre praktiske forhold. Men begrænsningerne findes ikke i fantasien. Der er mulighederne ubegrænsede.

Fiskene er det rum i vores indre bevidsthed vi trækker os tilbage til, når vi skal tænke over og afprøve mulighederne, før vi fører dem ud i livet. Der kan vi drømme og der har vi vores egen billedverden. Det er det center mystikeren opsøger, når han/hun mediterer, og det er der vi afprøver og gemmer vores forestillinger om det ideelle. Det er gennem Fiskenes evner at vi kan forestille os så stærkt, at vi kan overvinde sygdomme, blive raske og i stand til næsten hvad som helst, og forestille os målet med så meget styrke, at det bliver til fysisk virkelighed. Kunsten er at kunne gøre det uden at sætte viljen ind, men gøre det som en metafysisk intuition.

Neptun er planeten for intuition. Den er drømmende og idealistisk og den mangler helt igennem jordforbindelse. Når Neptun danner aspekter, så har vi en næsten metafysisk intuition for, hvad der sker og hvad det drejer sig om. Neptun hører hjemme i Fiskene.

Det er illusionernes planet og den fysiske verden forsvinder og transformeres både af og til drømmene. Og tilbage til den fysiske verden igen i en ny form.

© Alis Christiansen