Skorpionen - 23/10 til 21/11 - vandtegn

 

Skorpionen er på forkant med tiden! Den er farverig og den er til stede her og nu. Den er også tegnet for bevidsthed og analyse. Huset er 8. hus. Det er på samme tid psykologernes hus og huset for offentlige ressourcer.

Skorpionen ønsker at forstå den usentimentale sandhed, uanset hvad den så måtte være. Den er roden i vores bevidshed og taget i den, samt forbindelsen imellem dem - og hvordan kan det så gå til? Jamen det er fordi Skorpionen har forstået den enkle kendsgerning at uden kælderfundamentet og murene i et hus ville taget jo ligge på jorden.

Den står for nedbrydning og genopbygning, og dermed for forandring!! Det er i 8. hus vi ser vores evner til at bygge bro mellem fortid og fremtid, og det er dens opgave at sørge for at både vi og verden følger med tiden. Med stærke Skorpiontræk i sit horoskop kan man være tilbøjelig til angst, for det er en angstprovokerende situation, når noget styrter sammen indvendigt, men den evner at smide det overbord, det er nødvendigt at skippe for at skibet forsat kan sejle videre. Hensigten er at bygge nyt op. Det betyder bare ikke at det altid går smertefrit for den.

Dens bevidsthed er skarp som en sleben ædelsten. Teoretisk ved vi alle at vi en dag skal dø, men for Skorpinen er det ikke kun teori. Den føler livets forgængelighed, og den lever efter kendsgerningerne. Fortrængninger er ikke dens bord. Den lever her og nu, den lever lidenskabeligt, og ingen kan som Skorpionen analysere en situation uden at pynte på noget. Somme tider skræmmende måske ... men man keder sig ikke.
Når den handler er det for at nå sine mål.  

Planeten Pluto symboliserer fødsel/død - nedbrydning/genopbygning - kærlighed/had og alle yderpunkterne i vores følelsesliv. Den er på samme tid vores dybeste instinkter og vores højeste åndelige bevidthed. Samt forbindelsen imellem dem!

Den hører hjemme i Skorpionen.

© Alis Christiansen